french-touch.no

Arkitektur og Projectledelse

 

Julien Piombino
NORRØNAVEIEN 27 B • 3274 LARVIK • NORWAY
MOBIL + 47 924 11 032 • E-MAIL JULIEN@FRENCH-TOUCH.NO


BAKGRUNN

Arkitekt med 15 års erfaring med formgivning, design, prosjektledelse, og salg både mot det private og det offentlige. Opprinnelig var DAK og datakonsulenttjenester mine sterkeste fag, men med interesse og erfaring har jeg også blitt sterk på tekniske løsninger, produkter, detaljer, salg, lovverket og forvaltningen av dette.
Etter mange års praksis har min styrke vært i beregning av byggets totalkostnad. Dette inkluderer alle kostnader fra prosjekteringsfasen, kostnader ved å produsere og frakte materialer, både for miljø og for tiltakshaver, byggekostnader i seg selv og også vedlikeholds- samt rivnings-kostnader. Beregningene inkluderer kostnader både for kunden men også for samfunnet i en globalisert økonomi.


PRAKSIS

Sandefjord kommune 2009 – 2014
Sandefjord,
Avdelingsarkitekt
Behandler byggesøknader og fradelingssøknader. Utarbeider også sjekklister og maler for bruk i Sandefjord kommune. Hovedfokus det siste, i tillegg til plan- og bygningsloven, har vært universell utforming, energiforskrifter og naturmangfoldloven.
Reguleringsarkitekt for reguleringsplanen for Haukerød Barneskole.
Utarbeidet nye skiltvedtekter for Sandefjord kommune. Dette i samarbeid med et utvalg av politikere og profesjonelle fra privat sektor. Skiltvedtektene ble vedtatt 29.11.2012.
Leder for “12 K byggesak”, et offentlig samarbeid hvor byggesakssjefer fra 12 kommuner i Vestfold arbeider for en mer effektiv og mer jevn saksbehandling over kommunegrenser i Vestfold.
Medlem av “Blankettutvalget”, en statlig gruppe som inneholder aktører fra det private og det offentlige i regi av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Vi har bl.a. laget de nye blanketter og veiledninger som skal benyttes i byggesaker framover. Målet en et enklere og mindre tidkrevende byråkrati.
Kurs i offentlig forvaltning.
Kurs i plan- og bygningsloven i regi av Fylkeskommunen.


Aluminium Profil Systemer 2008 – 2009
Larvik,
Arkitekt og prosjektleder innen stål- og glass-konstruksjoner
Prosjektleder for kulturhuset “Bølgen” i Larvik, “H33” ett miljøvennlig hotell i Oslo, og for flere kontorbygninger for bl.a. Micasa og Cosmic Bygg.
Utarbeidelse av tilbud, dimensjonering av både metall- og glass-konstruksjoner. Prosjektleder for oppfølging, logistikk, produksjon, bestillinger og leveranser både på fabrikken og på byggeplass. Økonomisk oppfølging av prosjekter var også en del av oppgavene.
Salg og service: fulgt opp tilbud, analyserte kundenes behov, lagde både teknisk og økonomisk tilbud, fulgte opp produksjon, leveranse, installasjon og eventuelt justeringer, reparasjoner.

Treschow-Fritzøe 2005 – 2007
Larvik,
Prosjektleder - Kalkulatør
Teknisk konsulent.
Kalkulatør, mengdeberegning og pristilbud.
Salg og oppfølging.
Elementproduksjon
Leverte nødvendige tegninger til elementfabrikken. Hovedsakelig boliger, men også skoler, hoteller, og kjøpesentre.
Bestilling av materialer til element produksjon og av leveranse av ferdig produkter til byggeplasser.
Bistand for byggesøknader.

IT-tek 2004 – 2005
Larvik,
Arkitekt og prosjekteringsleder.
Tegnet boliger og utarbeidet søknader, fra eneboliger til 6-mannsboliger.
Prosjektledelse.


Spir Arkitekter 2002 – 2003
Tønsberg,
Arkitekt og prosjekteringsleder.
Tegnet boliger og utarbeidet søknader, fra eneboliger til blokkbebyggelse.
Prosjekteringsleder for flere skoler.
IT-ansvarlig


Arktis 2000 – 2001
Oslo,
Arkitekt og prosjektleder
Kursleder og supportansvarlig for ArchiCAD og Art*lantis.
Utleid til kunder for å skreddersy programmet samt for å bistå i forbindelse med arkitektkonkurranser.
Underviste både Archicad, Art*lantis og Photoshop på arkitektskoler i Norge, bl.a. NTNU.


UTDANNELSE

Ecole d’Architecture de Toulouse        1993 – 1999
Toulouse, France
Sivilarkitektutdannelse

Lycee Montalembert    1989 – 1993
Toulouse, France
Baccalaureat C. Eksamen fra videregående skole, reallinje.

FRIVILLIG ARBEID

Norges Rugby Forbund    2000 – 2012
Tidligere dommer og “President of the boards of referees”.

Stats- og Katolsk-kirke    2000 – i dag
Rådgiver innen byggebransje-relaterte prosjekter.


KUNNSKAPER

Språk   
Flytende: Norsk, Engelsk og Fransk (Morsmål)
Grunnleggende kunnskaper: Spansk og Italiensk

IT kunnskaper                     
Ekspert i ArchiCAD
Bruker av AutoCAD og Art*lantis
Grunnleggende kunnskaper i Photoshop
Doffin register om offentlige anskaffelser.


HOBBYER

Møbelsnekring, film, reise, og triatlon.