Jeg har lyst til å tilby mine kunnskaper til både privatpersoner som skal bygge nytt eller bygge på, og til profesjonelle aktører innenfor byggebransjen som trenger bistand til søknader, tegninger, prosjektledelse eller utarbeidelse av detaljer og beskrivelser. I tillegg har jeg også spesialisert meg som megler mellom forskjellige parter i byggeprosessen, skal det være håndtering av naboprotester eller uenighet mellom tiltakshaveren og ansvarlige utførende eller offentlig instanser.

Opprinnelig er jeg arkitekt, med sivilarkitektutdannelse fra Frankrike (1993-1999), hvor studiene har en legning som er mer analytisk og systematisk enn den mer kreative utdannelsen i Norge. Selvfølgelig har jeg, etter 15 år i Norge, tilpasset mine arbeidsmetoder og oppdatert mine kunnskaper for det skandinaviske markedet. Derfor har mine tidligere arbeidsgivere brukt meg som selger, arkitekt men også som IT-ansvarlig, konsulent og prosjektleder.

De siste fem år har jeg jobbet for Sandefjord kommune i plan- og byggesaksavdeling, og har tidligere jobbet som både arkitekt og prosjektleder i forskjellige firmaer. Varierte arbeidsplasser har gitt meg en allsidig erfaring fra byggebransjen, fra tegning til oppfølging, material valg, innhenting av priser, rolle som bindeledd mellom arkitekt, tiltakshaver og håndverker, og ikke minst kontaktperson for myndigheter. Med dette grunnlag har jeg bestemt å starte denne virksomhet.

Min erfaring dekker alt fra tilbygg på hytter til skolebygg og modernisering av sykehus. Denne ganske spesielle kombinasjon av erfaringer samt kontaktnettet jeg har opparbeidet i vestfold i løpet av 10 år med arkitekter, tomte eiere, eiendomsutviklere og fagfolk innen byggebransjen ser jeg som et bra utgangspunkt for å tilby mine tjenester til dere.

Håper du tar kontakt!


            Julien.